Nieuwsberichten

Over ons »

14 februari 2022 - Dag van de Robotica 2022: een digitaal succes

Op vrijdag 11 februari vond de digitale Dag van de Robotica plaats. Vanaf drie unieke locaties werden streams uitgezonden over de mogelijkheden van robotica in het onderwijs in de regio Noordwest-Veluwe en Zwolle. De Dag van de Robotica was opgedeeld in een aantal sessies, een kick-off en sessies voor het HBO, het MBO en het bedrijfsleven. Alle presentaties zijn hier terug te kijken »

Kick-off

De kick-off werd geopend door Egon van der Veer, directeur van het domein Techniek van hogeschool Windesheim. Na de opening nam projectleider Rik Grasmeijer de deelnemers mee in de afgelopen vijf jaar waarin Windesheim, Deltion en Landstede samen met het bedrijfsleven onderwijs hebben ontwikkeld. Aansluitend spraken keynotes Dr. IR. Egbert-Jan Sol van TNO en Stephan Corporaal en Milan Wolffgram van Saxion Hogescholen over het belang van opleiden en het doorontwikkelen van Industriële Robotica. Door samen te werken en door te zetten kunnen we verder. Dat kan niet zonder mensen; People that power the future!

Deelsessies voor HBO, MBO en bedrijfsleven

In de afgelopen jaren is er veel onderwijs ontwikkeld, zowel voor het mbo als het hbo. Om die reden waren er verschillende deelsessies om de opbrengsten te delen. Bij de deelsessie voor het mbo deelden docenten Lubbert Schenk en Floris Wesseling hun ervaringen over het keuzedeel Industriële Robotica in het mbo. De deelnemers kregen een inkijkje het onderwijsmateriaal, dat nu ook beschikbaar is via Consortium.

Tegelijkertijd is de Associate Degree Industriële Automatisering & Robotica ontwikkeld bij Windesheim. Tijdens de deelsessie ‘Robotica in het hbo-onderwijs’ vertelden lector IAR Aart Schoonderbeek en Erik Fledderus lector DB&S over de tot stand komen van de AD-opleiding en het ontwikkelde onderwijs.

Naast deze sessies voor het onderwijs, was er ook een sessie voor praktijkbegeleiders vanuit het bedrijfsleven. Tijdens deze sessie kregen deelnemers meer informatie over wat het betekent om een mbo- of hbo-student te begeleiden bij een project, stage of afstudeeropdracht. Ook werd er tijdens deze sessie aandacht besteed aan het opleiden van medewerkers in de richting van Industriële Robotica, want ook daar is een speciale cursus voor gemaakt.

Succesvolle samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

De afgelopen jaren hebben Windesheim, Deltion, Landstede MBO en het Fieldlab succesvol samengewerkt om onderwijs te ontwikkelen voor zowel het mbo, het hbo als het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat deze samenwerking doorgezet zal worden in een nieuwe vorm, want Industriële Robotica heeft de toekomst en daar zullen we met z’n allen voldoende mensen voor moeten opleiden.

192