Ontwikkeling certificering

Kennisniveau inzichtelijk met certificering

De vraag naar robotprogrammeurs en het aantal werkzame robotprogrammeurs zal de komende jaren alsmaar toenemen. Onderwijsinstellingen, bedrijven en ook leveranciers houden zich daarom druk bezig met het ontwikkelen van opleidingen en trainingen. Maar wie is een robotprogrammeur? En wat moet hij of zij kunnen? 

Waarom een certificering?

Om aantoonbaar te maken wat een onderneming van een robotprogrammeur mag verwachten ontwikkelt het Fieldlab Industrial Robotics een certificering voor robotprogrammeurs. Met de certificering komt er een standaard op het gebied van kennis en kunde van het bedienen van robots. Dit biedt houvast voor meerdere belanghebbenden. De programmeur weet op welk niveau hij/zij zich bevindt, de onderwijsinstelling kan het lesprogramma laten aansluiten op de certificering en de bedrijven hebben inzicht in het kennisniveau van de medewerker. Kennis over robotica wordt met de certificering meetbaar.

Voortgang ontwikkeling certificering

Status
In 2017 is het Fieldlab Industrial Robotics begonnen met de ontwikkeling van een certificering voor robotprogrammeurs. Voor het ontwikkelen van de certificering is een commissie van deskundigen samengesteld. Deze deskundigen op het gebied van industriële robotisering maken profielen die inzicht geven over welke competenties en kennis de gecertificeerde moet bezitten. De comissie van deskundigen doet continu toetsing of de profielen aansluiten bij de dagelijkse praktijk. 

Aan de hand van de profielen worden examenvragen opgesteld. Met deze vragen worden examens afgenomen welke bij goed resultaat de student of werknemer het certificaat oplevert. Het certificaat zal een beperkte geldigheid hebben, zodat het vernieuwen en actualiseren van de kennis periodiek plaatsvindt. 

Het NIL (Nederlands Instituut Lastechnologie) zal optreden als uitvoerende partij voor de certificering. Het streven is om de eerste certificeringen in de zomer van 2020 uit te geven. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de certificering? Neem dan contact op met projectleider Rik Grasmeijer via rik.grasmeijer@fieldlabir.nl.De certificering komt mede tot stand door:

 

247