Gebruik van het logo

Wilt u het FIR logo gebruiken?

Dat kan! Als partner of betrokkene mag u gebruik maken van het Fieldlab Industrial Robotics logo. Net als bij ieder ander beeldmerk vertelt een logo een verhaal over het bedrijf en/of de diensten die het bedrijf zoal biedt. Over het logo van Fieldlab Industrial Robotics goed en zorgvuldig nagedacht. Het gebruik daarvan willen wij ook zorgvuldig regelen. 

Aanvragen voor gebruik van het logo door derden kunnen gemaild worden naar info@fieldlabir.nl. Toestemming en toezending van het logo in de gewenste bestandvorm wordt verleend na beoordeling en goedkeuring van de aanvraag. Een conceptuitwerking dient ter goedkeuring aangeboden te worden.

U kunt uw aanvraag indienen via info@fieldlabir.nl.

Het is niet toegestaan om:

  1.  de kleur van het logo te veranderen. De bedrijfskleuren moeten ten alle tijden worden gehanteerd.
  2.  de indeling van het logo te veranderen.
  3.  de indeling van het logo te veranderen.
  4.  elementen los van elkaar binnen het logo te vervormen.
  5.  kleurverlopen binnen het logo zijn niet toegestaan.
  6. de uitlijningen van het logo aan te passen.
  7. een schaduweffect op het logo toe te passen.
  8. het logo weer te geven met alleen een ‘outline’.
  9. om elementen binnen het logo te kantelen

Het logo dient bij voorkeur op een witte achtergrond worden gevoerd. Als de achtergrond een kleur heeft, dan moet het contrast met het toegepaste logo voldoende groot zijn. Transparante toepassing alleen in overleg.

 

249