Stichting Industriële Robotica

De inzet en exploitatie van het Fieldlab Industrial Robotics

Op 7 februari 2017 is de stichting Industriële Robotica opgericht. Het doel is om sturing te geven aan de inzet en exploitatie van Fieldlab Industrial Robotics (Fieldlab IR).

Opleiden en certificeren

De stichting Industriële Robotica biedt een opleidingsplatform en certificeringsmethodiek aan op het gebied van gerobotiseerde bedrijfsprocessen voor bedrijven in Oost-Nederland.
Ze doet dit door er, in samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen, voor te zorgen dat praktijkkennis wordt vastgelegd, theoretisch onderbouwd, in lesmateriaal wordt omgezet en actueel wordt gehouden.

De stichting streeft naar het toetsbaar en meetbaar maken van de overgedragen kennis van studenten, resulterend in een certificaat door een examen- en auditcommissie op te zetten om de juiste certificeringsniveau te kunnen bepalen en meten.

Zij zet zich verder in voor bij- of omscholing van zittende medewerkers van deelnemers.

Bestuursleden


Piet Mosterd  |  Voorzitter
Sjoerd van der Aa  |  Secretaris
Jan de Bruijn |  Penningmeester
Egon van de Veer |  Algemeen bestuurslid

 

Het postadres van de Stichting Industriële Robotica is is Nobelstaat 37 in Harderwijk.

 

“Robotica is een sterk groeiende en innovatieve sector. In Nederland hebben we veel vooraanstaande bedrijven die op een hoog niveau en succesvol robotica integreren in hun processen en productiesystemen. We hebben hiervoor wel dringend kundige mannen en vrouwen nodig die een invulling geven aan deze mooie kansen. Daarvoor is goede opleiding essentieel, het Fieldlab is een goed initiatief om hier concreet invulling aan te geven en we ondersteunen dit dan ook graag.”

Edwin Middelkoop, Sales Manager Robotics YASKAWA Benelux

Edwin Middelkoop, Sales Manager Robotics, YASKAWA Benelux
242