Fieldlab Industrial Robotics

Nederland beschikt over de kennis en over voldoende robots. Bij bedrijven groeit steeds meer de wens en noodzaak om automatisering met robots toe te passen en dat zal de komende jaren alsmaar toenemen. Maar wie programmeren en bedienen deze robots? En hoe worden zij opgeleid?

Het Fieldlab Industrial Robotics ontwikkelt gecertificeerde opleidingen op gebied van robotprogrammering en robotbediening op mbo- en hbo niveau. Vanuit Harderwijk bieden wij aan ondernemers en onderwijs in de regio Oost-Nederland de mogelijkheid tot ontwikkelen van en experimenteren met nieuwe technologieën en toepassingen.

Bekijk de video over het Fieldlab Industrial Robotics:

Laatste nieuws ontvangen? Aanmelden Fieldnews »

Doel van het Fieldlab Industrial Robotics

Het Fieldlab Industrial Robotics is opgericht om het gebrek aan 'robot' kennis in de arbeidsmarkt te verkleinen. Op dit moment zijn er geen of bijna geen opleidingen die inspelen op de toenemende vraag naar robot operators en programmeurs. Daarom ontwikkelt het Fieldlab IR merk-onafhankelijke opleidingen om vakmensen klaar te stomen voor deze werkzaamheden. Ook wordt de kwaliteit van de kennis over robotica meetbaar gemaakt door het ontwikkelen van een certificering

Het Fieldlab houdt zich bezig met:

  • applicatie onderzoek;
  • ontwikkelen toegepaste kennis;
  • ontwikkeling van opleidingen;
  • certificering;
  • borgen kwaliteit kennisoverdracht.

Opleiden op alle niveaus

Het huidige aanbod in Nederland omvat alleen het noodzakelijke aan trainingen en opleidingen, hoofdzakelijk robotmerk-specifiek. Dit is niet voldoende voor bedrijven (die beginnen) met robotica. De uitdaging zit niet in het aanschaffen van een robot, maar in het productief integreren van een robot in het bedrijfsproces. Daar is kennis en inzicht voor nodig. De insteek van het Fieldlab IR is merkonafhankelijkheid en richt zich op standaardisering in programmeertaken. Wanneer werknemers over deze kennis beschikken, kunnen zij de stap van robot tot automatisering maken.

Voor het ontwikkelen van opleidingen werkt het Fieldlab IR samen met partners en bestaande onderwijsinstellingen in de regio. Zowel studenten (mbo en hbo) als medewerkers uit het bedrijfsleven kunnen worden opgeleid om op verschillende niveaus te werken met robots. Lees hier meer over de partners van het Fieldlab Industrial Robotics. 

Ontstaan van het Fieldlab Industrial Robotics

In 2016 heeft AWL-Techniek het initiatief genomen in de oprichting van het Fieldlab IR. De ambitie is om uit te groeien tot hét centrum waar de faciliteiten zijn om regionaal, provinciaal en zelfs nationaal opleidingen in robotica te kunnen bieden. Om dit te realiseren is op 7 februari 2017 de stichting Industriële Robotica opgericht. Vanuit deze stichting wordt sturing gegeven aan de inzet en exploitatie van het Fieldlab IR. Het Fieldlab IR is met haar locatie bij AWL-Techniek in Harderwijk centraal in de regio gelegen en uitstekend bereikbaar. 

Ontdek hier welke partners bij dragen aan het Fieldlab Industrial Robotics »

 

Bedrijven ontwikkelen in Fieldlab Industrial Robotics

In het Fieldlab Industrial Robotics kunnen bedrijven en kennisinstellingen doelgericht robotica oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Het Fieldlab IR dient ook als traininglocatie.

Wilt u gebruik maken van het Fieldlab IR als testlocatie? Neem contact met ons op. 

“Dankzij industriële robotica kunnen wij uitzonderlijk nauwkeurig maatwerk fabriceren en onmenselijke productiesnelheden behalen. De behoefte aan specialisten met kennis van robotica is bij ons daarom zeer hoog. Fieldlab IR helpt ons met het bijscholen en het up-to-date houden van onze mensen.”

Paul Wientjes, projectleider GOMA Hengelo

paul
187