Nieuwsberichten

Over ons »

22 juni 2017 - 60 HBO-studenten bezoeken Fieldlab

Studenten die de minor Industrial Automation & Robotics hebben gevolgd, presenteren op 22 juni hun werk in het Fieldlab Industrial Robotics in Harderwijk.
Tijdens de afsluiting van de minor lieten de studenten met posterpresentaties zien welke werkzaamheden ze hebben verricht. De bedrijven waar de studenten een project uitvoerden waren allemaal aanwezig, waaronder ITM Group, Masévon, Technicampus, Geissler, Verbruggen, Hellebrekers en Altrex.

Bedrijvenmarkt
Enkele 'stakeholders' van het Fieldlab presenteerde zich tijdens de bedrijvenmarkt. Zij grepen hun kans en spraken uitgebreid met de studenten en maakten afspraken met hun 'toekomstige werknemers'.

De minor Industrial Automation & Robotics is bedoeld voor hen die de ambitie hebben om ingenieur of softwareontwikkelaar te worden in een industriële omgeving. Studenten krijgen gedurende tien weken theorie, daarna voeren ze tien weken lang een praktijkopdracht uit bij een bedrijf.

Bas Oenema (foto) werkt achter laptop bij Maan Engineering. Hij ging als derdejaarsstudent Elektrotechniek aan de slag bij Maan Engineering in Raalte, een bedrijf dat zich bezighoudt met verlijmingen en hechtingen tussen allerlei materialen. Bij Maan worden machines gemaakt die deze hechtingen kunnen bewerkstelligen en realiseren. Bas hield zich samen met twee projectgenoten bezig met een stuk voorbehandeling van het materiaal vóór de verlijming/hechting. Het ging daarbij om een plasmabehandeling over het oppervlakte van het product door middel van een plasma-jet en robotarm. “In deze periode heb ik veel geleerd over het aansturen van een robot. Waar ik voorheen weinig tot geen idee van de gang van zaken had, begin ik nu steeds meer te begrijpen op gebied van mogelijkheden, maar ook veiligheid”, vertelt Bas.

Bron: Windesheim Zwolle

192