Nieuwsberichten

Over ons »

18 april 2019 - Dag van de Robotica trekt honderden studenten en ondernemers

Industriële Robotica vraagt intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dit bleek de rode draad tijdens de Dag van de Robotica op 18 april jl., waar vele studenten, ondernemers en onderwijsinstellingen aanwezig waren. Deze dag werd georganiseerd door Landstede MBO, Deltion College, Hogeschool Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotic en stond volledig in het teken van een levenlang leren en Industriële Robotica. Aanleiding voor het event is de afronding en oplevering van het nieuw ontwikkelde mbo-keuzedeel Industriële Robotica. Het eerste en enige lesmateriaal in Nederland op dit vakgebied wat officieel is geaccrediteerd.


Naslagwerk

Presentatie project RIF IR »

Flyer keuzedeel voor volwassenen »

Flyer gratis introductiecursus »

Informatie over hybride docentschap »

Presentatie Ruud Veltenaar op aanvraag via info@fieldlabir.nl


Dag van de Robotica

In de ochtend maakten mbo-studenten van Landstede MBO en Deltion in kleine groepen kennis met diverse industriële robots en cobots. Docenten en leveranciers waren aanwezig om uitleg te geven over de nieuwste technologische ontwikkelingen. De studenten waren zichtbaar enthousiast! Het middagprogramma was gericht op bedrijven en onderwijsinstellingen. Die kregen eerst een toelichting op het RIF project. Vervolgens werden er verschillende ervaringsverhalen gedeeld, onder meer van VDL Nedcar. Verder konden zij diverse kennissessies volgen op het gebied van industriële robotica. Als afsluiting gaf Ruud Veltenaar de bezoekers een inspirerende toekomstvisie mee.

Primeur mbo-keuzedeel Industriële Robotica

De regio’s Zwolle en Harderwijk hebben een primeur met het mbo-keuzedeel Industriële Robotica. Het is het eerste en enige lesmateriaal in Nederland op dit vakgebied wat officieel is geaccrediteerd. De eerste studenten en leraren die de mbo-keuzemodule hebben gevolgd deelden tijdens de dag hun ervaringen met de aanwezigen. Bovendien werden de studenten nog in het zonnetje gezet en kregen als attentie een bewijs van deelname mee.

Doorlopende leerlijn Industriële Robotica

Het ontwikkelde mbo-keuzedeel maakt deel uit van een doorlopende leerlijn en leidt op tot het niveau van het certificaat Robotic Coördinator. Binnen een regionale samenwerking ontwikkelen de verschillende scholen in samenwerking met bedrijven nieuw lesmateriaal voor het vmbo, mbo en hbo. Uitgerekend op de Dag van de Robotica vond ook de visitatie (NVAO) van de nieuwe 2-jarige Ad-opleiding Industriële Automatisering en Robotica plaats. Dit resulteerde in een voorlopig positief advies. Het lespakket voor vmbo’ers (VMBOTS) werd eind vorig jaar opgeleverd en in het Fieldlab Industrial Robotics gelanceerd. Project Industriële Robotica verbindt onderwijs en bedrijfsleven De Dag van de Robotica werd georganiseerd vanuit een unieke regionale samenwerking tussen Landstede MBO, Deltion College, Hogeschool Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotics (bedrijfsleven). De samenwerking komt voort uit het regionaal investeringsfonds Industriële Robotica (RIF IR) en heeft tot doel studenten op te leiden in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ook het opleiden van medewerkers bij bedrijven die stappen (willen) zetten in industriële automatisering en robotica is een belangrijk speerpunt. Het Fieldlab Industrial Robotics is een unieke praktijklocatie in Nederland waar alle merken robots iedere dag gebroederlijk naast elkaar staan.

192