Nieuwsberichten

Over ons »

22 mei 2017 - Groen licht voor bijzonder samenwerkingsproject ‘Industriële Robotica’

‘Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden spelen samen in op vraag van de toekomst’

Regio - Hoe bereid je de toekomstige werknemers goed voor op de ‘Smart Industry’ van de toekomst, waarin digitalisering en robotisering centraal staan? Onderwijs, bedrijfsleven, overheid en ondersteunende organisaties in de regio Noordwest-Veluwe en Zwolle slaan de handen ineen in het project ‘Industriële Robotica’. Het ministerie van OC&W ziet toekomst in het project en heeft een subsidie toegekend van 1,5 miljoen euro, 30% van de totale investering.

Smart Industry–ontwikkelingen vragen om verandering van zowel productieprocessen als arbeidsprocessen. Vakmensen moeten beschikken over de laatste technische kennis, maar ook over de benodigde vaardigheden om flexibel en in teamverband te kunnen samenwerken (21ste century skills). De samenwerkende partijen willen zoveel mogelijk mensen opleiden die klaar zijn voor de toekomst van de industriële robotica, zowel op vmbo, mbo- als op hbo-niveau.

Beroepspraktijk staat centraal
In het project Industriële Robotica draait het niet alleen om theoretische kennis, maar juist ook om het ontwikkelen van vaardigheden, beroepshouding en praktijkkennis. Een ‘hybride leeromgeving’, waar het schoolse leren zich vermengt met het werkplekleren, is daarom een belangrijk onderdeel van het project. Bij AWL-Techniek in Harderwijk wordt daartoe een fieldlab ingericht waar op vmbo-, mbo- en hbo-niveau praktijkgericht wordt geleerd. Er worden nieuwe onderwijsmethodes ontwikkeld, die zich speciaal richten op industriële robotica.

Kansen voor hi-tech techniekonderwijs
Vanuit de betrokken MBO-instellingen Landstede Groep en Deltion College wordt verheugd op de toekenning gereageerd. Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk van Landstede Groep: ‘Door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden kunnen we inspelen op de vraag naar de toekomst. Dit sluit prachtig aan op de ontwikkeling van ons techniekonderwijs in de regio Noordwest-Veluwe’. Maar ook in de regio Zwolle biedt dit volop mogelijkheden. Bert Beun, bestuursvoorzitter van Deltion: ’Het is sterk dat we, samen met de bedrijven in de regio Zwolle, mbo-innovaties verbinden aan de innovaties en bedrijven in het gebied Noordwest-Veluwe. Samen staan we heel veel sterker!’

Tekort aan technische vakmensen
De technische industrie maakt momenteel grote veranderingen door, waardoor het tekort aan technische vakmensen verder dreigt op te lopen. Door dit samenwerkingsproject wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. Opleiden, kennis en innovatie op het gebied van Industriële Robotica komen in deze brede regio samen. Daarmee is het voor aankomende vakmensen een kansrijke sector.

Subsidie
Industriële Robotica omvat een nieuwe benadering van beroepsonderwijs, van vooropleiding tot vervolgopleiding, van beroepspraktijkvorming tot aansluiting op de arbeidsmarkt. De kosten voor het gehele project bedragen de komende vier jaar meer dan 5 miljoen euro, waaraan elke samenwerkende partij bijdraagt. Minister Bussemaker van OC&W juicht de aanpak toe en subsidieert het project met 1,5 miljoen euro. Deze bijdrage komt uit het Landelijke Regionaal Investerings Fonds (RIF), waarmee innovatief MBO-onderwijs wordt gestimuleerd.

Samenwerkende partijen
De samenwerkende partners in het project zijn vanuit het onderwijs Landstede MBO Harderwijk; Deltion College; Hogeschool Windesheim en Morgen College Harderwijk. Vanuit het bedrijfsleven: Altrex Zwolle, AWL-Techniek Harderwijk, GOMA Hengelo, IJssel Technologie Zwolle, Kinkelder B.V. Zevenaar, Nefit Deventer; VMI Group Epe en Wivé Techniek Nunspeet. Het project wordt ondersteund door FME, opleidingsfonds A+O Metalektro en de provincies Gelderland en Overijssel.

192