Nieuwsberichten

Over ons »

24 april 2017 - Staatssecretaris Dekker opent Fieldlab Industrial Robotics

In Nederland is een groot tekort aan goed opgeleide software programmeurs. Ook robotbouwers en gebruikers hebben hier last van. Dit was aanleiding voor AWL om met 12 partners het Fieldlab Industrial Robotics op te zetten. Daarin worden samen met onderwijsinstellingen opleidingen opgezet voor het programmeren van robots. Piet Mosterd, voormalig CEO van AWL, benadrukte de noodzaak voor overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de handen in een te slaan om het gebrek aan programmeurs op te pakken.

Sander Dekker, staatssecretaris Dekker van OCW, roemde het initiatief van Piet Mosterd: 'Niet afwachten tot de overheid of kennisinstellingen het oppakken, maar zelf de armen uit de mouwen steken!' Dekker ondersteunde de oproep van Piet Mosterd volledig en kon melden dat de Tweede Kamer vorige week heeft ingestemd met het voorstel om al in het primaire onderwijs computervaardigheden overal in het currriculum op te nemen.

Ineke Dezentjé Hamming toonde zich trots op het Fieldlab en benadrukte het nut voor de BV Nederland van dit soort initiatieven. Ze onderstreepte nog eens dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven van groot belang is.

192