Nieuwsberichten

Over ons »

14 juni 2018 - Succesvolle werkveld bijeenkomst

Op woensdagavond 13 juni hebben Windesheim, Deltion College en Landstede MBO hun nieuwe robotica onderwijsprogramma's gepresenteerd aan het werkveld. De bijeenkomst was bedoeld om de inhoud van de opleidingen toe te lichten en feedback te ontvangen van ondernemers uit het werkveld. Deze feedback wordt door de onderwijsinstellingen gebruikt als input voor het doorontwikkelen. 

Tweejarige deeltijdopleiding bij Windesheim

Windesheim ontwikkelt momenteel een tweejarige Associate Degree opleiding Industriële Automatisering en Robotica (Ad-IAR). Deze AD opleiding biedt werkenden de kans om zich klaar te stomen voor beroepen waar industriële robotica toegepast wordt. Windesheim heeft als doel het AD traject aan te kunnen bieden vanaf het schooljaar 2019/2020. 

Keuzedeel Robotica voor mbo

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Landstede en Deltion College werken samen aan de ontwikkeling van het keuzedeel Robotica. Zij starten in september met een pilot van het keuzedeel en naar verwachting zal begin 2019 het keuzedeel aangeboden worden voor studenten. 

Het Fieldlab Industrial Robotics wordt voor de onderwijsprogramma's ingezet als praktijklocatie. 

192