Nieuwsberichten

Over ons »

21 april 2021 - Waarom robotiseren in Oost-Nederland?

Egbert-Jan Sol – voorman van Smart Industry in Nederland - beargumenteert dat de productiviteit per medewerker werkzaam in de maakindustrie in 20 jaar moet verdubbelen om een vergelijkbaar welvaartsniveau na te streven als samenleving. Deze verdubbeling is een gemiddelde, genomen over alle maakbedrijven en ook alle daarin werkzame personen. Dat betekent dat op productniveau, waar de werknemer waarde toevoegt aan een product, er een nog grotere stijging plaats zal moeten vinden. Gelukkig krijgt de werknemer hulp: van robots welteverstaan.

Samen kiezen voor industriële robotisering

In Oost-Nederland is relatief veel exporterende industrie gevestigd. Om concurrerend te blijven op deze wereldmarkt en om te kunnen blijven groeien, is robotisering de weg. Daarom kiezen bedrijven in deze regio grootschalig voor industriële robotisering als speerpunt in het regionale technologiebeleid. Een meer dan verdubbeling van de productiviteit per medewerker bij alle bedrijven is namelijk alleen haalbaar als we samen optrekken. Samen onderzoeken, samen leren en samen nieuwe disruptieve technologieën inzetten. Robotisering is er daar één van.

De stuurgroep van de European Digital Innovation Hub, de economische afdelingen van de provincies Gelderland en Overijssel, onderkennen het belang van robotisering. Het is een beproefde methode om robots als hulpmiddel in te zetten om waarde toe te voegen aan producten op basis van digitale informatie. Al meer dan 30 jaar worden robots grootschalig toegepast, maar er vindt de laatste jaren versnelling plaats door de mogelijkheden van ICT en digitalisering van de productieomgeving. Robots kunnen handelingen iedere keer, indien nodig elke keer op een unieke manier, uitvoeren op basis van digitale informatie uit het proces.

Dit maakt robots naast de gekende voordelen zoals snelheid, precisie, repeteerbaarheid nu ook geschikt voor waarde toevoegende handelingen aan producten waar producten parametrisch of op andere wijze klant specifiek geproduceerd moeten worden. Daarnaast kan de robot bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van arbeid.

Ervaringen van de koplopers

Het inzetten van robots op deze manier vraagt nieuwe kennis binnen productiebedrijven. Niet alleen over technologieën en de robot zelf, maar ook hoe de robot samenwerkt met de medewerker. En daarmee onderdeel wordt van de gehele organisatie. Ondernemers en medewerkers leren denken in processen die te robotiseren zijn.

Om te komen tot een brede beschikbaarheid van deze kennis doet het Fieldlab Industrial Robotics (FIR) in Harderwijk onderzoek naar wat is gaan heten ‘Integraal Robotiseren’. In dit onderzoek wordt empirisch gekeken naar de ‘best practices’ van de bedrijven die al veel ervaring hebben met robotiseren. Aan de hand van deze best practices wordt er in samenwerking met de lectoraten Industriële Automatisering en Robotisering aan de Hogeschool Windesheim, Mechatronica aan de Hogeschool Saxion en World Class Excellence en LEAN van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken waarmee bedrijven tot een effectievere inzet kunnen komen van robots in de eigen productieomgeving.

Van kennis ontwikkelen naar kennis delen

De kennis en methoden ontwikkelen is stap een. Het breed beschikbaar maken, voor verschillende type ondernemers, is een hele belangrijke vervolgstap. Daarom wordt binnen Technohub MIRA, een hybride leeromgeving ontwikkeld, waar deze methoden aan een brede groep medewerkers uit (mkb-)productiebedrijven overgedragen wordt. Want om als gehele regio van een toename van de arbeidsproductiviteit te kunnen profiteren, moeten we minimaal 70-80% van de bedrijven bereiken. Een grote én mooie uitdaging voor Oost-Nederland.

Hybride leerlocaties

Begin 2021 heeft het FIR samen met AWL-Techniek, IJssel en Perron038 een REACT-aanvraag ingediend om de in MIRA ontwikkelde kennis op 4 verschillende hybride leerlocaties beschikbaar te maken in Oost-Nederland. Facilities for Open & Shared RobotiCs East-Netherlands (FORCE) wil binnen de maakindustrie de ‘one-stopshop’ voor bedrijven en medewerkers zijn, die stappen willen zetten op het gebied van robotisering en smart industry.

192