Missie & visie

De stichting Industriële Robotica biedt een opleidingsplatform en certificeringsmethodiek aan op het gebied van gerobotiseerde bedrijfsprocessen voor bedrijven in Oost-Nederland.
Ze doet dit door er, in samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen, voor te zorgen dat praktijkkennis wordt vastgelegd, theoretisch onderbouwd, in lesmateriaal wordt omgezet en actueel wordt gehouden.

De stichting streeft naar het toetsbaar en meetbaar maken van de overgedragen kennis van studenten, resulterend in een certificaat door een examen- en auditcommissie op te zetten om de juiste certificeringsniveau te kunnen bepalen en meten.

Zij zet zich verder in voor bij- of omscholing van zittende medewerkers van deelnemers.

243